Utisci mame Aleksandre - Hug Bug

Utisci mame AleksandreHug Bug..više od marame..zagrljaj ljubavi, sreće, radosti…osećaj potpune usklađenosti, jedinstva… povezanost koja se stvara za ceo život. Marama koja neprimetno postaje deo vas i deo bez koga se jednostavno ne može.♥️

– Mama Aleksandra i bebac Aleksej.Utisci mame Aleksandre Utisci mame Marije Marković
Utisci mame Aleksandre
Utisci mame Marije Marković