Utisak mame Ane - Hug Bug

Utisak mame Ane


Poštovani,

Zahvaljujem Vam na obaveštenju i ekspresnoj isporuci uprkos vanrednim okolnostima.

Želim da iskoristim ovu priliku da Vam kažem da sam, kao novopečena mama, već uveliko korisnica Vaše Hug Bug marame, kojom sam prezadovoljna i od koje se ne razdvajamo moj šestomesečni dečak i ja, takođe, redovni sam posetilac Vašeg sajta. Hvala Vam na detaljnim uputstvima vezano za maramu koja ste podelili.

Najtoplije Vas pozdravljam i želim dobro zdravlje Vama i Vašoj deci.

Ana Ćemalović



Utisak mame Olivere Utisak mame Ane
Utisak mame Olivere
Utisak mame Ane