Na skijanju u marami :) - Hug Bug

Na skijanju u marami :)



„Tvrdim nepobedivi“ MALJČIKI 🙂
Da ne bude zabune, osvojen je Krst.
Nismo mi tamo neki pozeri koji se namunje samo za slikanje 🙂

Pozdrav,
Jelena & Ivan



Pozdrav od mame Ivane i bebe Vukana Marama zbog koje sam zaboravila na kolica :)
Pozdrav od mame Ivane i bebe Vukana
Marama zbog koje sam zaboravila na kolica :)