Hug Bug putuje dalje - Hug Bug

Hug Bug putuje dalje


Drage Jelena i Nataša,

Lepo smo se nosali u Hug Bug-u mesecima. Napunili godinicu – sad su veliki, izlaze iz marame, nismo još na 10 kg, ni jedan ni drugi, ali su nekako prerasli maramu. Sada Hug Bug putuje dalje, da jedna druga beba uživa.
Prezadovoljna sam bila sve vreme! 🙂 Oni su, uglavnom, čim ih stavim, bilo Emila, bilo Leona, bili u sleeping mode-u 🙂Utisci mame Aleksandre Predivna mama Danijela sa bebom
Utisci mame Aleksandre
Predivna mama Danijela sa bebom